فضا

آوریل 27, 2017
جداسازی فضاها

جداسازی فضاها در طراحی و دکوراسیون داخلی

جداسازی فضاها الزاما به ‏صورت فیزیکی و ایجاد موانع سراسری نیست؛ می‏تواند با استفاده از هنر فضاسازی، تیغه ها یا جداگرهای مجازی ایجاد شود. یعنی مواردی […]
Call Now Button