آشپزخانه

نوامبر 23, 2017
بازسازی یک آشپزخانه با نگرشی متفاوت

بازسازی یک آشپزخانه با نگرشی متفاوت

در مراحل بازسازی ساختمان قدیمی زیر، آشپزخانه آن از طرح خسته کننده اولیه خود ( کانتر جزیره ایه نیمه گرد و رنگ بژ)، به یک آشپزخانه […]