X

جداسازی فضاها در طراحی و دکوراسیون داخلی

جداسازی فضاها الزاما به ‏صورت فیزیکی و ایجاد موانع سراسری نیست؛ می‏تواند با استفاده از هنر فضاسازی، تیغه ها یا جداگرهای مجازی ایجاد شود. یعنی مواردی که چشم با دیدن آن‏ها خود به خود فضاها را از هم جدا می کند؛ مثلا برای جدا کردن نهار‏خوری از فضای خصوصی، از دو نيم ستون یا دو نیم دیوار، یا با تغییر ارتفاع کف یا سقف، فضاها را به صورت مجازی جدا کرد.

به ‏طورکلی برای محسوس‏ تر کردن تغییر فضا اقدامات زیادی می‏توان انجام داد؛ از جمله :

تغییر رنگ در سطوح دیوار

تغییر در ارتفاع کف( از طریق پله یا تغییر در ارتفاع سقف از طریق سقف کاذب )

 

استفاده از عناصری مانند فلاورباکس یا نیم ستون یا قفسه :

قفسه می‏تواند گزینه خوبی برای فضاسازی کاذب باشد؛ درواقع بین دو فضا دیواری دیده نمی‏شود ولی احساس عدم یکسان بودن فضاها به انسان دست می‏دهد. به‏این می‏گویند دیوار مجازی. یکی دیگر از کاربردهای فضاسازی مجازی تعدیل اندازه سطوح است. فرض کنید راهرو‏ای به عرض 2.5 متر دارید، این عرض نه به اندازه‏ای است که بتوان از آن برای فضایی خاص مانند اتاق استفاده کرد، و از طرف دیگر هم برای عرض راهرو به‏تنهایی زیاد است. با ایجاد یک فلاور باکس می توان عرض متناسب راهرو را ایجاد کرد.

تغییر رنگ در کف( که بارز ترین مثال آن ایستگاه های مترو است )

امتیاز دهید
مطالب مرتبط