ساخت ویلا و محوطه سازی حاج آقا دمیرچی- فیروز بهرام