فضای سبز و محوطه

امروزه با گسترش آپارتمان نشینی و زندگی متراکم شهری میتوان از فضاهای سبز برای تنش زدایی و ایجاد آرامش روحی و روانی در محیط‌ خانه و محوطه منزل استفاده کرد.

خصوصیات طراحی فضای سبز

احداث هر نوع فضای سبز، به روان بخشی، زیباسازی و ایجاد آرامش در محیط کمک میکند؛ اما بهره گیری از این عملکرد مستلزم برنامه ریزی و داشتن طرحی برای فضاسازی است. در فضاسازی محوطه باغ یا ویلا حتما باید به تناسب و تطابق گیاهان و المان های طبیعی توجه ویژه داشت. برای فضا سازی باید از مصالح و احجامی استفاده کرد که یکپارچگی محیط و طبیعت آن را بر هم نزنند.


نقش گیاهان در طراحی فضای سبز

در طراحی فضای سبز و محوطه، گیاهان میتوانند نقش های: ایجاد حصار، کنترل دید، ممانعت حرکت و تقسیم فضا را ایفا کنند. گیاهان با توجه به خصوصیات مرتبط با شکل و حجم انفرادی یا انبوه خود، به عنوان یک فرم معماری در ساختن فضا نقش دارند. همچنین میتوانند به صورت المان های معماری شامل‌ دیوار‌، سقف و کف به کار گرفته شوند. وقتی گیاهان به صورت ردیفی و انبوه کاشته میشوند میتوانند نقش دیواره را داشته باشند. سایه گسترده درختان پهن میتواند جایگزین سقف شود و بافت کف را میتوان با گیاهان ‌پوششی تعریف کرد.

طراحی و اجرای محوطه سازی

فرایند طراحی فضای سبز شامل سلسه مراحل ساده ای از قبیل: شناسایی منابع و نیازها‌، تحلیل موارد شناسایی شده، نقشه برداری، طراحی فضا، و در نهایت پیاده سازی و اجرا میشود.

گروه ایوان سبز افتخار دارد با مشاوره از استادان برجسته مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی، خدمات طراحی و اجرای فضای سبز و محوطه را همگام با متدهای روز دنیا و با توجه ویژه به طراحی محوطه های ویلایی و باغ ویلاها ارائه نماید.

مطالب مرتبط